Misyonumuz

Ahlaklı ve dürüst olmak,dünya görüşüne sahip bilgi ve teknolojik gelişmelere ayak uyduran araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir çalışma disiplini elde etmeye çalışan ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere sahip saygılı elemanlar yetiştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı ilke edinmektir.